Somo la 10: Biblia Kama Historia

(1 Samweli 17, Waebrania 11)
Swahili
Year: 
2020
Quarter: 
2
Lesson Number: 
10

Somo la 10: Biblia Kama Historia

 

(1 Samweli 17, Waebrania 11)

 

Somo hili limetafsiriwa kutoka katika Copr. 2020, Bruce N. Cameron, J.D. Kwa wanaotumia lugha ya Kiingereza, marejeo yote ya maandiko yametoka kwenye tafsiri ya ESV® (Biblia Takatifu, English Standard Version®) copyright © by Crossway, wachapishaji wa “Good News Publishers.” Nukuu kutoka kwenye tafsiri ya Biblia ya ESV® inatumika kwa ruhusa ya Wachapishaji. Majibu yaliyopendekezwa yanapatikana kwenye parandesi (kwenye mabano). Kama huwa una kawaida ya kupokea somo hili kwa njia ya barua pepe na likakupotea kwa juma moja, unaweza kulipata kwa kubofya kwenye www.lesoni.blogspot.com kwa lugha ya Kiswahili na http://www.GoBible.org kwa lugha ya Kiingereza na lugha nyinginezo kama vile Kifaransa, Kijerumani. Omba kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu unapojifunza.

 

Utangulizi: Katika mazingira mengi huwa tunahitaji muktadha ili kuelewa jambo vizuri. Biblia inatoa muktadha wa kihistoria kwa ajili ya mtazamo wetu wa kidunia. Tunafahamu kwamba matatizo yapo kutokana na sababu mbili: Shetani, na uamuzi wetu wa kumchagua yeye dhidi ya Mungu. Tunafahamu kwamba Mungu, kutokana na upendo na ukarimu wake, atakomesha dhambi, kifo na huzuni. Tunafahamu kwamba anafanya kazi na wafuasi wake ili kuleta ushindi mkuu dhidi ya uovu. Tunafahamu kwamba wale wanaosahau historia wana hatari ya kurudia makosa ya nyuma. Hebu tuchimbue somo letu la historia katika Biblia ili tuweze kupata muktadha wa kihistoeia kwa ajili ya matatizo tunayokabiliana nayo katika zama za leo! Ujumbe kwa wasomaji (kwa wale wanaotumia Biblia ya Kiingereza). Baada ya kutafakari kwingi nimeamua kubadilisha kutoka kutumia tafsiri ya Biblia ya NIV na sasa ninatumia tafsiri ya Biblia ya English Standard Version (ESV).

 

 1.     Daudi na Goliathi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:1-2. Mchokozi ni nani? Nani aliyeanzisha tatizo? (Wafilisti walikusanyika katika “eneo linalomilikiwa na Yuda.”)

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:3. Kama unafahamu chochote kuhusu mkakati wa kijeshi, hapa kuna tatizo gani? (Upande wowote utakaokwenda chini ya mlima wake na kuushambulia mlima mwingine utakuwa na kasoro kubwa sana kimkakati.)

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:4 na 1 Samweli 17:8-9. Wafilisti walidhamiriaje kuushinda huu mkwamo wa kimkakati?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:11. Wafilisti wana mpango mzuri? Kwa nini wanaume wa Israeli hawakubali?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:16, 20, 23-24. Baba yake Daudi alimtuma Daudi kupeleka chakula kwa kaka zake wakubwa ambao walikuwa askari na kumletea taarifa kuhusu wanavyoendelea. Kama ungekuwa Daudi, ungekuwa unaandaa taarifa gani mawazoni mwako?

 

   1.     Unazielezeaje “kelele za vita” zilizobainishwa katika kifungu cha 20 na “kuogopa na kukimbia” kulikoelezewa katikam kifungu cha 24?

 

  1.     Soma Samweli 17:26. Unaelezeaje mtazamo wa Daudi katika hali hii?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:28. Kaka mkubwa wa Daudi ana mtazamo gani juu ya mtazamo wa Daudi? (Daudi ana kiburi. Daudi anawakosoa wanaume ambao wana umuhimu mkubwa zaidi kuliko yeye. Amekuja tu ili kuangalia jinsi watu wanavyouawa.)

 

  1.     Soma Samweli 17:32-33. Je, Daudi anazungumza maneno matupu bila vitendo?

 

   1.     Uchambuzi wa kitaalam wa masuala ya kijeshi unayaweka maneno ya Daudi katika nafasi gani dhidi yake na Goliathi?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:36-37. Kitu gani kinabadili mawazo ya Mfalme Sauli, mtaalam wa masuala ya kijeshi?

 

   1.     Kwa nini Sauli anakubaliana na hoja hii? Je, haliweki taifa lote katika hali hatarishi? Angalia 1 Samweli 17:9. (Lazima itakuwa ni uzoefu wa nyuma wa Daudi katika kumtegemea Mungu.)

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:38-39. Je, Paulo anatumia mantiki na akili ya kawaida? Je, Daudi anatumia mantiki na akili ya kawaida? Nani mwenye mantiki bora zaidi?

 

   1.     Kwa nini mantiki inahitajika wakati Daudi anamtegemea Mungu?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:40. Ungezungumziaje mantiki ya Daudi endapo usingekuwa unafahamu hatma ya kisha hiki?

 

   1.     Unahitimisha nini kutokana na kauli ya “kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake?” (Goliathi asingeweza kuliona.)

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:42-43. Goliathi anatathminije mantiki ya Daudi? (Utaona kwamba Goliathi anabainisha fimbo, na si kombeo.)

 

   1.     Je, Goliathi anaomba na kuzisihi nguvu zisizo za kawaida?

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:45. Daudi anamtegemea nani kwa ajili ya ushindi wake? (Mungu! Anakuja “kwa jina la Bwana wa Majeshi.”)

 

  1.     Soma 1 Samweli 17:46-47. Hebu tujikite kwenye kifungu cha 47. Daudi amesema kwamba atakikata kichwa cha Goliathi. Kwa nini basi anasema kuwa Mungu haokoi kwa upanga na mkuki? (Utabiri wa Daudi juu ya mambo yajayo unaonekana kuwa wa dhihaka kidogo kwa mtazamaji yeyote? Kijana huyu mdogo dhidi ya jitu? Ndio maana Daudi anaiambia hadhira (“jamii ya watu wote hawa”) kwamba nguvu zisizo za kawaida ndizo zitakazoshinda pambano.)

 

  •     Soma 1 Samweli 17:49-50. Je, kuna askari yeyote katika jeshi la Israeli ambaye angeweza kufanya alichokifanya Daudi?

 

   1.     Kwa kuwa hawakukifanya, kitu gani kilimfanya Daudi kuwa mtu wa pekee?

 

   1.     Kiasi gani cha ujasiri wa Daudi kilitokana na uzoefu wake wa nyuma, na kiasi gani cha ujasiri kilitokana na kumtumaini Bwana? Je, Daudi angemtumaini Mungu hata kama hapo kabla angekuwa hajawaua simba na dubu?

 

    1.     Daudi aliwaendeaje simba na dubu halisi ambao aliwaua?

 

   1.     Kwa mantiki fulani, kombeo la Daudi lilikuwa sawa na kupeleka bunduki kwenye pambano linalotumia kisu. Angalia tena 1 Samweli 17:50. Kifungu hiki kinazungumzia nini kuhusu mwonekano wa ushindi huu? (Hii inabainisha kwamba mtazamaji wa kawaida katika kipindi hicho aliuchukulia upanga kama silaha yenye nguvu sana.)

 

  1.     Kuna fundisho gani kwa ajili yetu leo? Je, tutake kujenga imani yetu kwa kuwashinda simba na dubu ili tuweze kusonga mbele kukabiliana na majitu?

 

   1.     Kuna tatizo gani lenye kufanana na hilo maishani mwako? Je, matatizo yako si hatarishi (yenye kuweza kusababisha kifo)? Je, unapaswa kutamani kupata matatizo zaidi ili uweze kuwa na imani wakati matatizo makubwa yanapokuja?

 

   1.     Tafakari juu ya kukabiliana na matatizo, je, Daudi angeweza tu kupuuzia tatizo hili? Angeweza kurudi nyumbani na taarifa kwamba jeshi lote lilikuwa na kikundi cha watu waoga? Au, askari wa Mungu walikuwa na mantiki kubwa kupita kiasi? (Ilikuwa ni tatizo la Daudi kwa sababu Bwana wa Daudi ndiye aliyekuwa anatiliwa shaka.)

 

   1.     Je, wewe ni mtu unayewalalamikia watu wengine, lakini hauko radhi kutatua tatizo wewe mwenyewe?

 

    1.     Je, unawafahamu watu ambao kazi yao ni kulalamika?

 

 1.   Daudi Alinganishwa

 

  1.     Soma Waebrania 11:32-33. Hadi kufikia hapa, Waebrania 11 inawaelezea mashujaa wa Agano la Kale. Watu kama Daudi ambao, kwa imani, “walizishinda milki na falme” na “kufunga vinywa vya simba.” Historia hii inatuambia kuwa matokeo ya kuwa na imani kwa Mungu ni yepi?

 

  1.     Soma Waebrania 11:35-36. Hii inaashiria historia gani kwa Wakristo?

 

  1.     Soma Waebrania 11:37-38. Tuchukulie kwamba kitabu cha Waebrania kiliandikwa kabla Daudi hajazaliwa (ukweli ni kwamba haikuwa hivyo), na kwamba alisoma sura hii. Je, angeamini, kutokana na historia hii, kwamba anaweza kufa kwa upanga wa Goliathi?

 

   1.     Unaelezeaje tofauti kati ya washindi na waathirika kama wale walioelezewa katika kifungu cha 37 & 38?

 

  1.     Soma Waebrania 11:39-40. Biblia inapozungumzia “na watu hao wote,” je, hiyo inamaanisha washindi na waathirika? (Ndiyo.)

 

   1.     Historia inatufundisha nini kuhusiana na matatizo tunayokabiliana nayo? Je, tutakuwa washindi au waathirika?

 

  1.     Angalia tena Waebrania 11:35. Unadhani inamaanisha nini kusema “wasikubali ukombozi?” (Nadhani inamaanisha kukataa kuacha imani kwa Yesu.)

 

   1.     Kama unakikabili kifo, kama Daudi, au kukubali mwendelezo wa mateso, kipi kati ya hayo mawili kina imani kubwa? (Wote wawili ni mashujaa wa imani.)

 

  1.     Soma tena Waebrania 11:40. Ahadi gani kwa wote imetolewa kwa washindi na waathirika katika maisha haya? (Mungu ametupatia kitu bora kwa ajili yetu.)

 

  1.     Ni katika misingi gani Mungu anaamua nani wa kuwaua simba na nani wa kuliwa na simba?

 

   1.     Je, jibu la swali hili linajalisha? (Kwa dhahiri sasa linaleta tofauti, lakini halitaleta tofauti kwa kuzingatia suala la umilele!)

 

  1.     Rafiki, je, uko radhi kuwa mshindi au mwathirika kwa imani kwa Mungu pekee? Kwa nini usimwombe Roho Mtakatifu, sasa hivi, ili akuongoze katika kuibua imani ya namna hiyo?

 

 1. Juma lijalo: Biblia na Unabii.